­
Levensklanken, praktijk voor fonoforese

Fonoforese is een therapievorm waarbij een aangeslagen stemvork wordt gebruikt als instrument voor het ondersteunen van de gezondheid en wordt ook wel toonpunctuur, stemvorktherapie of trillingsgeneeskunde genoemd. Het is een zachte, helende maar zeer effectieve vorm van therapie die, door middel van de juiste trillingsfrequenties van vele verschillende stemvorken, diep op het lichaam inwerkt. Fonoforese herstelt het natuurlijke evenwicht in de cellen en organen en spreekt het zelfgenezend vermogen van het lichaam op een zachte maar doeltreffende manier aan.
Het lichaam heeft daar een eigen sleutel voor, namelijk het sleutelbeen, maar het heeft als referentie wel een ander instrument nodig, namelijk een stemvork. De stemvork is een subtiel instrument dat wordt gebruikt vanwege zijn zuiverheid en eenvoud en kan het lichaam op een bijzondere manier weer op de juiste trilling afstemmen. De stemvorken werken heel harmoniserend op gevoelens, emoties, spieren en organen. Alles wat in het lichaam ontstemt is geraakt kan met de stemvork weer in de eigen natuurlijke trilling terug gebracht worden.

Stemvorken kunnen op verschillende manieren worden toegepast, namelijk gericht op het geluid zelf en/of gericht op de trilling, die door contact met het lichaam wordt overgebracht. Met stemvorken is het mogelijk om heel precies te werken in een bepaald gebied van het lichaam. Het lichaam ontvangt de hogere en zuivere trillingen van de stemvork, waardoor blokkades worden 'losgetrild' en doorstroming en energie wordt hersteld.

Tijdens de fonosoresebehandeling ligt de cliënt comfortabel op een behandelbank en wordt de kleding aan gehouden.

Klank en trilling

Klank is het antwoord op het mysterie van het leven.
Ze is de meest diepzinnige van alle kunsten;
Ze drukt de diepste gedachten van het leven uit in eenvoudige taal
die desalniettemin niet vertaald kan worden
(Arthur Schopenhauer (1788-1866), Duits filosoof)

Het hele leven, de aarde en de kosmos, bestaat uit trillingen. Wij ook. Ieder heeft zijn eigen grondtoon, net zoals een muziekstuk een grondtoon heeft. Je kan zeggen dat het hele universum één groot web van trillingen en klanken is, waarin alles met elkaar in verbinding staat, van de laagste en meest langzaam trillende materie tot de allerhoogste trillingen. Met klank wordt daarom niet alleen dat bedoeld, wat we kunnen horen, maar iedere vibratie in het universum. Van klank wordt zelfs gezegd dat het de basis is van alle leven op aarde.

Trillingspatronen die op elkaar lijken, hebben de neiging om met elkaar mee te trillen. Net zoals een snaar gaat meetrillen als je een andere snaar van dezelfde toon aanslaat. Wanneer je soms het gevoel hebt dat je met iemand op dezelfde golflengte zit, dan is dat letterlijk waar. Op dezelfde golflengte zitten betekent dat er resonantie plaatsvindt. In onze huidige tijd zijn er veel mensen die door allerlei oorzaken letterlijk over hun toeren draaien. Ze trillen dan niet meer in harmonie met hun eigen grondtoon.

Geluid en klank doen veel bij mensen. Iedereen ervaart klank in het dagelijkse leven. In verschillende spirituele tradities en culturen op onze aarde, wordt de verbinding met de Bron tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid en klank. Woorden, klanken, geluiden, muziek en vibraties hebben invloed op ons denken, voelen en handelen. Ook in de moderne wetenschap zijn er talloze aanwijzingen en bewijzen te vinden, die aantonen dat hoorbare en niet hoorbare frequenties een invloed hebben op ons en onze omgeving.
Het menselijk lichaam bestaat voor meer dan zeventig procent uit water, het perfecte resonatie-instrument. Trillingen kunnen zich heel snel door het lichaam verplaatsen via het water en zo een innerlijke massage geven. Het effect is intenser dan bij een gewone massage, omdat je je niet kunt verzetten, je kunt geen spieren vasthouden. Naast water zijn onze botten goede geleiders van geluid in het lichaam. Door bijvoorbeeld een stemvork op het bekken te plaatsen, bereik je naast het hele bekken ook de daarbinnen liggende organen.

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ons hart de verschillende trillingspatronen van het fysiek lichaam, maar ook van onze aura, regelt en coördineert. Het hart produceert een krachtig elektromagnetisch energieveld, dat verandert onder invloed van emoties. Als je bang, kwaad of gefrustreerd bent, gaat het energieveld van het hart, onregelmatig of zelfs chaotisch vibreren. Als je echter liefde en vreugde ervaart, heeft dat een harmoniserend effect op het hartenergieveld. Daardoor gaan al je trillingspatronen regelmatiger of samenhangender trillen. Dat verklaart ook de invloed van emoties op je lichamelijk welbevinden. Emoties op lage frequenties brengen het hartveld uit balans. Hoge frequenties als vertrouwen, optimisme, vergeving, dankbaarheid en geluk versterken de harmonie van het veld.

Niets is ingrijpender en raakt ons dieper dan wanneer wij in verbinding treden met de genezende trilling van klank. Eigenlijk heeft de Engelse taal hier het mooiste woord voor namelijk sound, dat zowel klank als gezond betekent.

Tenslotte...

Iedereen weet dat je je bij sommige muziek beter voelt dan bij andere en dat je op het ene moment behoefte aan heel andere muziek dan op een ander moment. Muziek en klank hebben een enorme invloed op onze gesteldheid. In oude culturen had klank altijd een belangrijke functie bij heling. Van klank wordt zelfs gezegd dat het de basis is van alle leven op aarde. Voor de Indianen is het begin van alles 'nada', de oertoon. De Indiase en Tibetaanse culturen spreken van de oertoon 'OHM' of 'AUMM', de heilige toon die altijd klinkt en het begin is van alle leven.De klank als het begin van alle leven komt ook tot uitdrukking in de bijbel: 'In den beginne was het woord en het woord was met God en het woord was God'.
De geluiden in de natuur accentueren de stilte. Stilte heeft zijn eigen muziek. Zoals in wit alle kleuren licht vertegenwoordigd zijn, zo zijn in de stilte alle geluiden in potentie aanwezig. De kunst van het horen van de harmonie van het geluidloze geluid is een vorm van meditatie.

Niet iedere trilling geeft een toon. Als het aantal trillingen per seconde te laag is of niet regelmatig genoeg, dan noemen we hetgeen we horen geen toon, maar slechts geluid (herrie). Pas als er voldoende stabiliteit is in de beweging kan er sprake zijn van tonen. Alles in ons heelal bestaat uit trillingen. Wijzelf en alles om ons heen. Hoewel ons lichaam en de dingen om ons heen er heel solide uitzien, is toch alles in beweging. Je zou dus kunnen zeggen dat we zijn opgebouwd uit klank. Vijfentwintighonderd jaar geleden zei Pythagoras al dat een steen bevroren muziek is. Dat is een prachtige manier om uit te drukken wat de wetenschap nu pas ontdekt, namelijk dat frequentiepatronen vorm scheppen. Dat betekent dus dat muziek vorm schept en klanken vorm scheppen. 

Met de stemvork, die een bepaalde trillingsfrequentie voortbrengt, is het mogelijk om vorm te scheppen en te werken op het lichaam, organen en uiteindelijk de cellen.

­